Oferta Edukacyjna

Liceum Ogólnokształcące to forma kontynuacji nauki otwierająca uczniom drogę na studia, zatem przed wyborem profilu klasy należy dokładnie przemyśleć obrany kierunek. Uczeń składający podanie do liceum powinien skupić się na rozwijaniu swoich umiejętności w zakresie przedmiotów, których naukę chciałby kontynuować w zakresie rozszerzonym. Czteroletni cykl nauki w liceum ma na celu przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego, do którego podejście możliwe jest w ostatnim roku nauki.

Technikum

Technikum to szkoła nauki konkretnego zawodu. Uczeń obierający ten kierunek zdobywa nie tylko wiedzę ogólnokształcącą, która przygotowuje do matury, lecz również wiedzę praktyczną w wybranym przez siebie zawodzie. W trakcie pięcioletniego cyklu nauki uczeń ma możliwość podejścia do dwóch egzaminów zawodowych (kolejno po 4  i w połowie 5 klasy). Ukończenie tego rodzaju szkoły ponadpodstawowej nie tylko otwiera uczniowi drogę na studia, lecz również daje możliwość pracy zaraz po maturze, gdyż absolwent posiada tytuł technika w zawodzie.

Przeczytaj dlaczego warto wybrać technikum

Branżowa szkoła I stopnia kończy się egzaminem w kwalifikacji. Nauka trwa 3 lata. 

Przeczytaj dlaczego warto wybrać branżową szkołę

Skip to content