Elektromechanik

Cechuje Ciebie  dokładność i  kreatywność,  masz zdolności manualne i techniczne, posługujesz się różnymi narzędziami, umiesz myśleć analitycznie, interesujesz się budową
i działaniem urządzeń elektrycznych? Lubisz zgłębiać zasady działania maszyn i urządzeń elektrycznych?

Elektromechanik to zawód dla Ciebie!

W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych nauczysz się montować, naprawiać, konserwować maszyny oraz urządzenia elektryczne, nadzorować prawidłową ich pracę, posługiwać się dokumentacją techniczną.

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe organizowanym w Naszej Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskimi i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych, co umożliwia Ci uzyskanie kwalifikacji do pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent kierunku elektromechanik może podjąć pracę zarówno w firmach branży elektrycznej jak i pokrewnych. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy.

Możliwości dalszego kształcenia:

Po ukończeniu nauki w branżowej szkole I stopnia absolwenci mogą kontynuować naukę w dwuletniej szkole branżowej II stopnia celem  uzyskania dyplomu technika elektryka.

powrót

Skip to content