Akredytacja Erasmus

Projekty zrealizowane w ramach Akredytacji Erasmus+ na lata 2021-2027 w sektorze Kształcenie i  szkolenie zawodowe. 

Nr akredytacji 2020-1-PL01-KA120-VET-095634

Praktyki zawodowe we Włoszech w ramach projektu nr  2023-1-PL01-KA121-VET-000118425. 

Grupą docelową projektu było w sumie 26 uczniów Technikum Hotelarstwa, Technikum Informatycznego, Technikum Pojazdów Samochodowych oraz Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych.  Wyjazd zorganizowano w terminie 27.04.2024 – 11.05.2024

Praktyki zawodowe w Grecji w ramach projektu nr  2022-1-PL01-KA121-VET-000063663

Grupą docelową projektu było w sumie 33  uczniów Technikum Hotelarstwa, Technikum Informatycznego, Technikum Pojazdów Samochodowych oraz Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych.  Wyjazd zorganizowano w terminie: 29.04.2023 – 13.05.2024 (26 uczniów) oraz  28.10.2023 – 12.11.2023 (7 uczniów) 

Folder podsumowujący do pobrania

Praktyki zawodowe w Grecji w ramach projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009926

Grupą docelową projektu było w sumie 33  uczniów Technikum Hotelarstwa, Technikum Informatycznego, Technikum Pojazdów Samochodowych, Technikum Budowlanego oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.  Wyjazd zorganizowano w terminie: 2.10.2022 – 15.10.2022

Folder podsumowujący do pobrania

Pozostałe projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Skip to content