Technikum

Kształcimy w zawodach: Technik pojazdów samochodowych, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik hotelarstwa oraz Technik informatyk.

Skip to content