Klasa wojskowa

Interesują Cię militaria i wojskowość,  swoją przyszłość wiążesz z pracą w służbach mundurowych wybierz klasę wojskową! 

Zasady funkcjonowania, strukturę i zadania pracowników mundurowych poznasz na dodatkowych zajęciach z przedmiotu: edukacja wojskowa. 

W tej klasie  możesz  przygotować się do egzaminów sprawnościowych i testów związanych z procesem rekrutacji, nabyć umiejętności organizacyjne, pracy zespołowej, udzielania pierwszej pomocy. Możesz również uczestniczyć w obozach szkoleniowych oraz zajęciach terenowych i z powodzeniem kontynuować naukę na wybranym kierunku studiów.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, wiedza 
o społeczeństwie, język angielski  

Język obcy  I – angielski 

Język obcy II – niemiecki  lub rosyjski  

Skip to content