Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Czy zastanawiasz się jak powstały niektóre obiekty budowlane, jakie prace należało wykonać, ile zużyto materiału, jak wycenić ich koszt? Fascynuje Cię architektura, czy też najzwyczajniej czasami pomagasz przy budowie domku letniskowego, układaniu kostki brukowej lub instalacji syfonu umywalkowego?


Jeśli tak, to zawód technik budownictwa jest dla Ciebie!

W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych nauczysz się wykonywać prace budowlane: ziemne, fundamentowe, betoniarskie, zbrojarskie, murarskie, ciesielskie, wykończeniowe oraz instalacyjne. Organizować i kontrolować roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy, utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej, czy sporządzać kosztorysy i przygotowywać dokumentację przetargową.
Odbędziesz praktyki zawodowe zakładach z branży budowlanej w wymiarze 8 tygodni (częściowo za granicą).

W trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje:
BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.
BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.
Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i ukończeniu szkoły, uzyskasz tytuł technika pojazdów samochodowych. Na życzenie każdy absolwent może otrzymać Suplement do Dyplomu – tzw. Europass, również w wersji angielskiej. Jest to oficjalny międzynarodowy dokument, dzięki któremu możesz podjąć pracę jako wykwalifikowany pracownik także poza granicami naszego kraju.

Jako absolwent możesz pracować w firmach budowlanych, pracowniach projektowych, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach i składach materiałów budowlanych,  administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Po ukończeniu naszej szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego możesz kontynuować naukę na uczelniach technicznych, w szczególności na kierunkach związanych z budownictwem i architekturą. Po spełnieniu określonych warunków możesz zdobyć uprawnienia budowlane.

powrót

Skip to content