Sprzedawca

Cechuje Ciebie  komunikatywność, łatwość nawiązywania relacji interpersonalnych, odpowiedzialność, zaangażowanie w wypełnianie powierzonych obowiązków, umiejętność aktywnego słuchania? Lubisz mieć kontakt z ludźmi,  pogłębiać wiedzę  o produktach i ich wykorzystaniu?

Sprzedawca to zawód dla Ciebie!

W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych nauczysz się przygotowywać towary do sprzedaży, sporządzać dokumenty związane z obrotem towarowym, obsługiwać urządzenia i sklepowy sprzęt techniczny, zbierać informacje o potrzebach klientów.

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe organizowanym w naszej szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych, co umożliwia Ci uzyskanie kwalifikacji do pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent kierunku może podjąć pracę w placówkach handlowych, w sklepach stacjonarnych, mobilnych i internetowych, może prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z handlem.

Możliwości dalszego kształcenia:

Po ukończeniu nauki w branżowej szkole I stopnia absolwenci mogą kontynuować naukę w dwuletniej szkole branżowej II stopnia celem  uzyskania dyplomu technika handlowca.

powrót

Skip to content